fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2007

PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI NADPOBUDLIWYCH PRZECIW WYKLUCZENIU Z ŻYCIA SPOŁECZNEGO, CZYLI NIE TAKIE ADHD STRASZNE"

Fundacja zrealizowała swój pierwszy wniosek dzięki grantowi otrzymanemu od Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Program obejmował cykl siedmiu, dwugodzinnych, równolegle prowadzonych zajęć dla dzieci i ich rodziców oraz indywidualne konsultacje podczas spotkania z psychiatrą dziecięcym. Wybrano grupę siedmiorga dzieci w wieku 8 - 10 lat ze Słonecznika, Bartężka i Bramki - wsi z terenu gminy Morąg w województwie warmińsko-mazurskim.

Zajęcia grupowe, prowadzone w Szkole Podstawowej w Słoneczniku, uczyły dzieci kontrolowania swoich zachowań poprzez różnego rodzaju zabawy ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne, elementy muzykoterapii oraz elementy kinezjologii edukacyjnej (zajęcia ruchowe wspomagające efektywne uczenie się). Zabawy słowne, gry i zajęcia plastyczne rozwijały myślenie twórcze, wyobraźnię i pamięć, uczyły dzieci pracy w grupie oraz przestrzegania norm obowiązujących w grupie rówieśniczej.

Zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb dzieci odbywały się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szymanowie koło Morąga. Dzieci pod nadzorem instruktorów korzystały z bazy terapeutyczno-rehabilitacyjnej Ośrodka m.in.: z hipoterapii, ćwiczeń w sali z "suchym basenem" i wieloma przyrządami, terapii w sali doświadczania świata oraz z masażu relaksacyjno-rozluźniającego. Wszystkie ćwiczenia miały na celu poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji, zawierały elementy integracji sensorycznej, poprawiającej właściwy odbiór bodźców zmysłowych. Zajęcia ukierunkowywały i rozładowywały w różny sposób energię dzieci poprzez swobodną, ale kontrolowaną ekspresję

Grupa wsparcia dla rodziców to spotkania prowadzone w formie warsztatów równolegle do cyklu zajęć dzieci. Pozwoliły one rodzicom na zrozumienie przyczyn zachowań dziecka i jednoczesne poznanie właściwych metod wychowawczych. Rodzice nabyli praktyczne umiejętności codziennego postępowania z dzieckiem, nauczyli się, jak egzekwować pożądane zachowania, odrabianie lekcji, jak wydawać polecenia, w jaki sposób chwalić i akceptować dziecko i jak wyciągnąć wobec niego konsekwencje.

15 grudnia 2007 roku w Szkole Podstawowej w Słoneczniku odbyło się spotkanie podsumowujące krótki, ale intensywny czas spotkań. Wiele miłych słów pod adresem fundacji i wszystkich uczestników projektu skierował Starosta Ostródzki, który odwołując się do motta fundacji podkreślił wartość i wkład pracy organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów społecznych. Szczególnie ciepło Starosta zwracał się do każdego z dzieci wręczając pamiątkowe dyplomy.

Przejdź do Galerii

Wartość projektu: 19 112 PLN
Kwota dofinansowania: 6000 PLN
Czas realizacji: 15.X - 15.XII.2007

Wstecz

© Copyright by Adsum 2010