fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2008

"NIE TAKIE ADHD STRASZNE..."

Wniosek współfinansowany był z budżetu Gminy Morąg w ramach zadania publicznego Gminy Morąg "Działania edukacyjne - wyrównywanie szans dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci nadpobudliwych i ich rodzin".

Zadanie było kontynuacją wcześniej zrealizowanego "Programu wspomagania rozwoju dzieci nadpobudliwych ." skierowaną do poprzednich odbiorców ze wsi Słonecznik, Bartężek i Bramka. Miejscem realizacji przedsięwzięcia ponownie była Szkoła Podstawowa w Słoneczniku. Odbyły się kolejne dwa trzygodzinne spotkania dla rodziców w grupie wsparcia oraz trzy trzygodzinne wspólne zajęcia rodziców z dziećmi.

W grupie wsparcia rodzice poznali nowe metody pracy z dziećmi, a także dzielili się doświadczeniami z realizacji wcześniej poznanych sposobów pracy z dziećmi, czyli tym co udało im się osiągnąć w pracy z dzieckiem i tym co przychodziło im z dużym trudem.

Wspólne zajęcia dzieci z rodzicami to czas na bycie razem ze sobą, nawiązanie bliskiego kontaktu i wzajemne poznanie siebie w nowej sytuacji. Jednocześnie rodzice i dzieci nauczyli się nowych metod: relaksacji, rozwijania poczucia świadomości własnego ciała i otaczającej ich przestrzeni oraz dzielenia się przestrzenią z innymi osobami.

Zastosowana Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka zaspokajanych w kontakcie z dorosłym. Dziecko w swoim rozwoju emocjonalnym i społecznym najpierw uczy się kontaktu z dorosłymi po to, aby było dojrzałe do kontaktów z rówieśnikami, a jednocześnie uczy się kontrolowania swoich zachowań i emocji, pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Uroczystość podsumowująca projekt ponownie odbyła się w Szkole Podstawowej w Słoneczniku, a swoją obecnością zaszczycili ją Tadeusz Mulczyński - dyrektor szkoły i Agnieszka Małecka - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W spotkaniu wzięli udział rodzice wraz z dziećmi, przedstawiciele fundacji i harcerze - wolontariusze. Wszyscy uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli audiowizualny pokaz slajdów i krótki film pokazujący pracę rodziców z dziećmi.

Przejdź do Galerii

Wartość projektu: 2914,04 PLN
Kwota dofinansowania: 2000 PLN
Czas realizacji: 1.IV - 30.VI.2008

Wstecz

© Copyright by Adsum 2010