fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2008

"AKTYWNE ZATORZE"

Fundacja uczestniczyła jako partner Fundacji Promocji Przedsiębiorczości "Pogezania" z siedzibą w Morągu, w realizacji projektu pn. "Aktywne Zatorze", dofinansowanego przez Fundację Fundusz Współpracy przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Celem i rezultatem projektu było powstanie i funkcjonowanie Lokalnej Pracowni Aktywności na osiedlu Zatorze w Morągu, skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, wieku i patologii, w tym do osób młodych przejmujących złe wzorce.

Utworzenie i bardzo dobre wyposażenie LPA przy Domu dla Dzieci i Młodzieży "Promyk" w Morągu, dało mieszkańcom Zatorza możliwość skorzystania nie tylko ze wsparcia psychologicznego czy doradztwa zawodowego, komunikacji interpersonalnej, doradztwa prawno - psychologicznego, indywidualnego kursu komputerowego, ale również skorzystania z dostępu do komputerów, Internetu, telefonu, faksu, kserokopiarki, bardzo różnorodnej prasy. Bardzo ważne były spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. z himalaistą pochodzącym z Morąga "Pawłem" - Janem Witkowskim. Uczestnicy projektu mieli również możliwość wzięcia udziału w nauce gry na gitarze i tańca nowoczesnego.
Wyjazd uczestników projektu do Kamionki koło Nidzicy dał im możliwość zapoznania się z zasadami ekonomii społecznej na przykładzie założonej tam "Garncarskiej Wioski", wzięcia bezpośredniego udziału w wielu warsztatach manualnych typu garncarstwo, wyrób papieru czerpanego czy kwiatów z bibuły, a poprzez nabycie nowych umiejętności - dowartościowania się.

Realizatorzy i uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch imprezach plenerowych zorganizowanych w Morągu na osiedlu Zatorze - festynie w Szkole Podstawowej nr 2 w Morągu oraz w Dniach Rodziny - imprezie integracyjnej przy Domu dla Dzieci i Młodzieży "Promyk". Występy artystyczne i wystawy rękodzieła osób uczestniczących w zajęciach LPA były okazją do promocji pracowni, zaprezentowania jej możliwości. Pozwoliły zaistnieć LPA w świadomości mieszkańców osiedla Zatorze i tym samym kontynuować działania integracyjne.

Pracownię odwiedziły 122 osoby, w tym 78 osób dorosłych (63%) i 44 dzieci (37% ogółu).

Przejdź do Galerii

Czas realizacji: 1.III - 31.V.2008

Wstecz

© Copyright by Adsum 2010