fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2008

"POCIĄG DO PRZESZŁOŚCI - STACJA ŻABI RÓG"

Dzięki temu projektowi, dofinansowanemu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, a realizowanemu w partnerstwie z Radą Sołecką Żabiego Rogu, mieszkańcy wsi mieli okazję przenieść się w czasie, lecz zanim to nastąpiło przeszli przez szereg przygotowań do wystawy.

Młodzież brała udział w warsztatach, w których poprzez gry i zabawy, rozmowy i ćwiczenia uczyła się pracy w zespole oraz rozwijała twórcze myślenie pomocne we wspólnych działaniach. Kolejny etap projektu to zbieranie archiwalnych informacji o Żabim Rogu i jego mieszkańcach. Wiadomości te uzyskiwano podczas rozmów ze starszymi mieszkańcami, z kronik szkolnych, polskich i niemieckich wydawnictw historycznych, a także ze współczesnej kopalni wiedzy - Internetu.
W zbiorze materiałów historycznych oraz w przygotowaniu wystawy uczestniczyli, oprócz członków Rady Sołeckiej i Klubu Aktywnych Mieszkańców Kum - Kum, nauczyciele i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żabim Rogu, miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna, pracownicy Morąskiego Domu Kultury i wielu mieszkańców wsi.
Dokumentów, fotografii i eksponatów przybywało w miarę zbliżania się terminu otwarcia wystawy, a zainteresowanie mieszkańców systematycznie rosło.

15 listopada 2008 roku w świetlicy wiejskiej odbyło się uroczyste otwarcie stacji Żabi Róg. Eksponaty dotyczące historii, tradycji i dawnej sztuki ludowej umiejscowiono w scenerii stacji kolejowej - na wagonach pociągu. Powiększone repliki starych fotografii z Żabiego Rogu umieszczono w antyramach. Można było zobaczyć, a nawet dotknąć, archiwalnych dokumentów pierwszych osadników, fotografii, przedmiotów szkolnych, gospodarstwa domowego, czy związanych z tradycją i zabawą. Wystawę zwiedzały małe dzieci na rękach rodziców i dziadków, dzieci kilkuletnie, młodzież młodsza, ale i starsza. Dorośli mieszkańcy stanowili większość zwiedzających. Spotkanie było okazją do sentymentalnych wspomnień z młodości i dzieciństwa. Nie zabrakło wzruszeń i radości.
Podczas wystawy wręczano broszurę opisującą historię wsi, rodowód jej nazwy, ciekawostki z życia mieszkańców (lata 1946 - 1960), tradycje i obyczaje na tych ziemiach oraz przepisy kulinarne ukazujące smaki od pruskich, przez polskie i ukraińskie, po litewskie i niemieckie. Wiele zawartych w niej informacji okazało się dla zwiedzających historycznymi ciekawostkami.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się obecność Jana Kartanowicza - kombatanta II wojny światowej, zdobywcy Berlina. Rozmawiała z nim młodzież i dorośli. Była to okazja do przypomnienia o początkach zasiedlania Ziem Odzyskanych i obejrzenia cennych dokumentów weterana.

Wystawa odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności. Oglądali ją obecni i byli mieszkańcy Żabiego Rogu, dzieci i młodzież w ramach lekcji historii, a także osoby niezwiązane z naszą wsią. Bardzo duży oddźwięk wśród internautów miała relacja z wystawy umieszczona na stronie www.olsztyn24.com. Przez wiele tygodni informacja była w czołówce oglądalności.

Projekt pozwolił zwiedzającym na sentymentalną podróż w czasie, na przypomnienie, ale i pokazanie, jak to kiedyś bywało - jak się pracowało i jak bawiło, jak się ubierano i co jadano, co stwarzało problemy, a co dawało radość . Wędrówce po kartach historii mieszkańcom wsi towarzyszyły słowa Stanisława Przeździeckiego - wieloletniego sołtysa Żabiego Rogu: "Ta wieś to tak, jak mój własny dom", a czas spędzony przez zwiedzających na wystawie był czasem spotkań i rozmów w rodzinnej atmosferze.

Przejdź do Galerii

Wartość projektu: 15 700 PLN
Kwota dofinansowania: 13000 PLN
Czas realizacji: 1.IX - 15.XII.2008

Wstecz

© Copyright by Adsum 2010