fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2008

"KUMKAJMY RAZEM"

"KUMKAJMY RAZEM"
to wniosek zrealizowany przez Fundację ADSUM dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Partnerami, oprócz Rady Sołeckiej był Klub Aktywnych Mieszkańców Kum - Kum, miejscowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, Morąski Dom Kultury, radni z Żabiego Rogu, członkowie Ochotniczej Straży Pożarowej oraz wielu mieszkańców wsi.

Trwające od 01 września 2008 roku działania miały na celu integrację mieszkańców Żabiego Rogu, a jednocześnie promocję wsi poprzez wykorzystanie jej nazwy. Przeprowadzone warsztaty interpersonalne dla młodzieży i teatralne dla dwóch grup - młodzieżowej i Klubu Aktywnych Mieszkańców Kum - Kum oraz rozpisane konkursy na wiersz, legendę, super - żabę i logo wsi znalazły podsumowanie w dwudniowych imprezach, w których udział wzięło łącznie ponad 500 osób.

Warsztaty z umiejętności interpersonalnych uczyły młodzież zasad i zachowań w grupie i pracy w zespole. Warsztaty teatralne były okazją do rozwinięcia umiejętności aktorskich, nauki wykonywania kukiełek i pacynek, pisania scenariuszy, ale też do praktycznego wykorzystania wiedzy o pracy w grupie.
28 listopada 2008 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu odbył się sportowy festyn pn. "Kumkajmy razem". Brały w nim udział drużyny sołectw Bramka i Zawroty przeciw dwóm drużynom z Żabiego Rogu, w skład których weszli zarówno mieszkańcy wsi jak i osiedla Fabryka. Odbyły się m.in. wyścigi rzędów, rzuty piłkami do celu, gry zespołowe, przeciąganie liny, a także "żabie" skoki. Była dobra zabawa, muzyka, gorący doping dla drużyn, występy cheerleaderek ze świetlicy na osiedlu Fabryka oraz poczęstunek - domowy chleb i smalec, pieczone kiełbaski. Bawili się dorośli, młodzież i dzieci.

29 listopada 2008 roku w świetlicy wiejskiej w Żabim Rogu obchodzono Andrzejki. Zabawę rozpoczęto od wspólnego odśpiewania - hymnu Żabiego Rogu. Następnie wystawiono dwa przedstawienia teatralne przygotowane pod okiem aktorów - studentów Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Każdą z grup teatralnych, Klub Kum - Kum i młodzież, stanowiły połączone siły społeczności osiedla Fabryka i wsi. Zarówno przedstawienie z wykorzystaniem lalek i pacynek w wykonaniu Klubu Kum - Kum pt. "Legenda o Żabim Rogu", jak i komediowa wersja "Epizodu z życia mieszkańców Żabiego Rogu" w wykonaniu grupy młodzieży zdobyły aplauz i duże uznanie publiczności. Gratulowano samodzielnie napisanych scenariuszy i samodzielnie wykonanych scenografii.
Dla zwycięzców konkursów związanych z nazwą wsi wręczono atrakcyjne nagrody. Uroczyście otworzono Muzeum Żab, którego zapoczątkowany zbiór żabich figurek będą uzupełniać mieszkańcy i przybywający goście.
Zabawę Andrzejkową prowadził morąski zespół "Mejk". Były konkursy i zabawy dla dzieci, wystawy prac konkursowych i kulinarny konkurs pn. "Żabie smaki i przysmaki". Do trzech wróżek stali w kolejce i młodzi i dorośli uczestnicy zabawy. Trwała wspólna zabawa dorosłych i młodzieży, a przy poczęstunku był czas na rozmowy, poznawanie się i planowanie przyszłych wspólnych działań. Zabawę zakończono piosenką "Zostańmy razem", dla której najprostszym skojarzeniem było - "Kukajmy razem".

W grudniu 2008 r. wykorzystując logo, które wygrało w rozpisanym konkursie, zaprojektowano i wykonano cztery witacze - żaby, z których jeden umieszczono na ogólnodostępnej plaży nad jeziorem Żabim w centrum wsi, a pozostałe zainstalowano wiosną 2009 roku na trzech wjazdach do Żabiego Rogu.

Wszystkie działania zapoczątkowały proces integracji społeczności Żabiego Rogu, czyli osiedla Fabryka i wsi, pozwoliły też na zjednoczenie się wokół wykorzystania wizerunku żaby w promocji wsi.

Przejdź do Galerii

Wartość projektu: 21 631 PLN
Kwota dofinansowania: 18 781 PLN
Czas realizacji: 1.IX - 31.XII.2008

Wstecz

© Copyright by Adsum 2010