fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2009

"ZAPOMNIANI ŚWIADKOWIE HISTORII"

Wolontariusze z Fundacji ADSUM wspierali merytoryczne i praktyczne działania Rady Sołeckiej Żabiego Rogu podczas realizowanego przez nią projektu pod w/w tytułem, dofinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie.

Celem projektu było odtworzenie zasobów kultury lokalnej, zmiana postrzegania przez środowisko lokalne historycznych dóbr kultury materialnej, w tym zapomnianych cmentarzy oraz integracja pokoleniowa i narodowościowa.

Przy Radzie Sołeckiej Żabiego Rogu powstała Grupa Pamięci Historycznej, w skład której weszły osoby w różnym wieku i różnej narodowości. W październiku 2008 roku Grupa, pod przewodnictwem historyka, byłego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wiktora Knercera, zwiedziła w Olsztynie dwa odtworzone cmentarze ewangelickie oraz dwa cmentarze wojskowe - żołnierzy niemieckich i żołnierzy rosyjskich poległych w I wojnie światowej.

Cmentarz w Żabim Rogu, który powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku, zarośnięty był dziką, gęstą roślinnością, powalonymi drzewami i zaśmiecony. Na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej, przeprowadzonej przez architekta krajobrazu, wyselekcjonowane zostały do wycięcia krzewy i samosiejki oraz część drzew. W marcu 2009 roku na cmentarzu pracę rozpoczęli pilarze z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabim Rogu, systematycznie wywożono śmieci, usunięte zarośla i drzewa. Wkrótce do porządkowania terenu cmentarz dołączyli mieszkańcy wsi, młodzież z miejscowego Gimnazjum, zastęp harcerek z Morąga oraz przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Wycinano samosiejki, grabiano liście, uzupełniano groby ziemią. Podczas wielokrotnych spotkań odkryto wiele przysypanych ziemią nagrobków, elementów pomników i ogrodzeń. Następnym etapem porządkowania było oczyszczenie nagrobków i płyt nagrobnych oraz ich zamocowanie.

Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się 6 czerwca 2009 roku w świetlicy wiejskiej w Żabim Rogu. Poświęcone było przeszłości wielonarodowej i wielowyznaniowej, z naciskiem na elementy dziedzictwa kulturowego i historycznego. Wykład na temat "Krajobrazu kulturowego" wygłosił pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego - Wiktor Knercer, a uzupełniał go pokaz slajdów.
Udział w nim wzięli, oprócz uczestników projektu i mieszkańców wsi, przedstawiciele gminnych władz samorządowych, zaprzyjaźnionych sołectw, a także przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Podczas spotkania zaprezentowano wystawę zdjęć zabytkowych obiektów Żabiego Rogu i okolic wraz z ich opisami, fotograficzną relację z wycieczki na cmentarze w Olsztynie, a także z przebiegu prac porządkowych miejscowego cmentarza. Przy słodkim poczęstunku rozmawiano o złożonej historii terenów Warmii i Mazur. Imprezę uświetniły występy artystyczne młodzieży i osób dorosłych z obu kultur. Spotkanie zakończył wspólny spacer po odtworzonym cmentarzu.

Przejdź do Galerii

Wartość projektu Rady Sołeckiej Żabiego Rogu: 15 310 PLN
Kwota dofinansowania: 7 500 PLN
Czas realizacji: 1.IX - 6.VI.2009

Wstecz

© Copyright by Adsum 2010