fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2009

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W roku 2009 roku Fundacja ADSUM brała udział w działaniach Ośrodka Współpracy Polsko - Rosyjskiej prowadzonym przez Fundację Promocji Przedsiębiorczości "Pogezania" w Morągu.

Ośrodek Współpracy Polsko - Rosyjskiej, działający w Morągu od stycznia 2008 roku, powstał w związku z rozwijającą się od kilku lat współpracą Fundacji "Pogezania" z organizacjami i samorządami Obwodu Kaliningradzkiego. Zadaniem ośrodka jest m.in. tworzenie warunków dla wzajemnej integracji państw, wymianę wiedzy i doświadczeń polskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządami, obalanie stereotypów w postrzeganiu Polski i Rosji, Polaków i Rosjan, popularyzacja idei otwartości i tolerancji dla odmienności kulturowej poprzez bezpośrednie spotkania Polaków i Rosjan oraz organizowanie wspólnych imprez kulturalnych.

Ośrodek realizuje swoje cele m.in. poprzez seminaria nt. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, konferencję nt. współpracy transgranicznej, organizację cyklicznej imprezy kulturalnej pn. II Dni Kultury Polsko - Rosyjskiej w Morągu, wydawanie polsko-rosyjskiej gazety "Nic o nas bez nas".

Wolontariusze Fundacji Adsum wspomagali działania ośrodka podczas kilkukrotnych spotkań roboczych, przy organizacji seminariów, międzynarodowej konferencji, a także II Dni Kultury Polsko - Rosyjskiej, występowali jako tłumacze, pomagali przy korekcie tekstów i redagowaniu gazety "Nic o nas bez nas".

Więcej informacji na temat współpracy Adsum z OWP-R znajduje się w dziale dokonania i galeria 2009 pod hasłem: KRÓLEWSKA ŻABA Z KALININGRADU oraz II DNI KULTURY POLSKO - ROSYJSKIEJ W MORĄGU.

Czas realizacji: I - XII.2009

Wstecz

© Copyright by Adsum 2010