fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2009

"NA TORACH WYOBRAŹNI"

Fundacja ADSUM wzięła udział w akcji ratowania starych dworców kolejowych, nadawania im nowych funkcji użytkowych, zainspirowaną i prowadzoną przez Elżbietę Mierzyńską - członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie, córkę kolejarza.

Celem akcji była i nadal jest publiczna dyskusja nad stanem dworców w Polsce, szczególnie zabytkowych, w celu przywrócenia im "życia". Służyło temu, między innymi zbieranie archiwalnych zdjęć i dokumentów. Fundacja zorganizowała spotkanie z byłymi pracownikami kolei i członkami rodzin kolejarzy, którzy zechcieli podzielić się swoimi wspomnieniami i zdjęciami na temat dworca PKP w Żabim Rogu. Rozmawiano o codzienności, rozkwicie, przeobrażeniach i upadku życia związanego z dworcem w Żabim Rogu, o jego roli w życiu lokalnej społeczności wiejskiej. Spotkanie przyczyniło się do odkrycia kolejnych kart historii Żabiego Rogu.

Stacja Żabi Róg była ważnym węzłem kolejowym na trasie do Olsztyna. Dla mieszkańców było to miejsce tętniące życiem za sprawą ciągłego ruchu pociągów, dużej ilości pasażerów w pociągach, poczekalni i na peronach, całodobowych przeładunków towarów, a także kina objazdowego w "wagonie - świetlicy". Dworzec był oświetlony, a teren wokół niego zadbany.

Dzisiaj na dworcu życie zamarło, wiele pociągów tylko przejeżdża przez stację Żabi Róg. Pomimo, iż z usług kolei nadal korzysta wielu pasażerów, poczekalnia zamknięta jest na kłódkę, czynne jest jedynie okienko biletowe ...

24 kwietnia 2009 roku w olsztyńskim zamku odbył się premierowy pokaz unikatowych, "kolejarskich" zdjęć i dokumentów, zorganizowany przez Elżbietę Mierzyńską we współpracy z Muzeum Warmii i Mazur. Nie zabrakło na nim zdjęć i informacji o dworcu w Żabim Rogu. Pokazowi zdjęć i dokumentów towarzyszyła muzyka elektroniczna, wykonywana na żywo z wykorzystaniem odgłosu pociągów, rozmów ludzi i melorecytacji. Po multimedialnej prezentacji odbyły się rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Żabi Róg reprezentowały Marianna Wiercińska i Weronika Wiśnicka, które barwnie opowiadały o tym, jaką rolę w życiorysach ich i wielu mieszkańców wsi pełnił dworzec, poczekalnia z ciepłym piecem, droga do stacji, otoczenie wokół stacji.

Akcja ratowania starych dworców trwa. Angażują się w nią miłośnicy kolei, instytucje związane z koleją, przedstawiciele władz, parlamentarzyści, organizacje pozarządowe i media. Wszyscy dostrzegają potrzebę szybkiej rewitalizacji i modernizacji obiektów dworcowych, a może to nastąpić dopiero po przekazaniu dworców samorządom terytorialnym.

Fundacja planuje wieczór dokumentalno-artystyczny "Na torach wyobraźni" dla mieszkańców Żabiego Rogu ze szczególnym udziałem rodzin kolejarskich.

Więcej informacji o prowadzonej akcji można znaleźć na www.olsztyn24.com

Przejdź do Galerii

Czas realizacji: III.2009 - IV.2009

Wstecz

© Copyright by Adsum 2010