fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2010

"TAMANNA" W KALININGRADZIE

W marcu 2010 roku Fundacja ADSUM wraz z Ośrodkiem Współpracy Polsko - Rosyjskiej w Morągu, przy finansowym wsparciu Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Burmistrza Morąga, ponownie zorganizowała wyjazd młodzieży z Żabiego Rogu do Kaliningradu.

Grupa Teatralna "Fabryka" wzięła udział w II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, zorganizowanym w dniach 27 i 28 marca 2010 roku przez Dom Niemiecko-Rosyjski w Kaliningradzie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Grupa będąca zwycięzcą I Festiwalu, obecnie wystąpiła jako gość honorowy. W festiwalu udział wzięło 7 grup teatralnych. Jury przewodniczył Walery Abarow - artysta, poeta i bard. Przedstawienia obejrzało około 170 osób - uczestnicy i widzowie.

Przed występem młodzieży rozdano wśród publiczności ulotki w języku polskim i rosyjskim, które zawierały streszczenie sztuki, nazwiska twórców i wykonawców oraz skrót wiadomości o Żabim Rogu i regionie. Uczestnikom festiwalu udostępniono trzy numery gazety "Nic o nas bez nas", wspólnie redagowanej i wydawanej przez fundacje "Pogezania" z Morąga i "Tsunami" z Rosji. Gazety zawierały między innymi artykuły na temat postrzegania Morąga przez Rosjan i współpracy morąskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi, obchodów II Dni Kultury Polsko-Rosyjskiej w Morągu, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, współpracy przygranicznej, a także wywiad z Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie.

Młodzież z Żabiego Rogu wystąpiła ze specjalnie przygotowaną na tę okazję sztuką "Tamanna, czyli życzenie", której scenariusz powstał z udziałem młodych aktorów, a którą ponownie reżyserował Marcin Bielski (absolwent Animacji Społeczno-Kulturalnej na Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie). Tym razem młodzież opowiedziała historię władcy pewnego królestwa, osadzoną w starożytnych Indiach. W wesoły sposób przedstawiła aktualne do dzisiaj tematy, takie jak podejście ludzi do spraw boskich przez pryzmat własnych interesów, lekkomyślność i naiwność młodych, ale też ich pasje, które niejednokrotnie doprowadzają do konfliktów międzypokoleniowych. Dowcipne teksty, hinduskie stroje i muzyka oraz naturalna gra młodych aktorów zostały docenione przez publiczność festiwalu.

Ośmioosobowy zespół młodych aktorów to: Kamila Derkowska, Agnieszka Kurenda, Aleksandra Onaszkiewicz, Maciej Onaszkiewicz, Adrianna Otręba, Joanna Węglewska, Rafał Węglewski i Katarzyna Żurawska.

Uczestnicy wyjazdu, a szczególnie młodzież, usłyszeli wiele ciepłych słów pod swoim adresem od Miny Wall - Przewodniczącej Kaliningradzkiego Klubu Rosyjskich Niemców "Przyjaźń" przy Domu Niemiecko-Rosyjskim i Wiktora Gormana - Prezydenta Domu Niemiecko-Rosyjskiego w Kaliningradzie, a także otrzymali pocztówki i ceramiczny kufel z panoramą Kaliningradu. Grupa podarowała Wiktorowi Gormanowi figurkę żaby, a Katarzyna Zarachowicz - Pełnomocnik Burmistrza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wręczyła w imieniu władz Morąga zegar i płaskorzeźbę. Przywiezione pamiątki znajdują się w gablocie na świetlicy osiedla Fabryka.

Praca i serce włożone w przygotowanie nowej sztuki, a także dbałość o kostiumy i scenografię zaowocowały zaproszeniem Grupy na kolejny festiwal w 2011 roku. Tym razem organizatorzy zachęcali młodzież do wystawienia sztuki w języku rosyjskim lub niemieckim. To kolejne wyzwanie, przed jakim staną młodzi aktorzy i ich opiekunowie.

Przejdź do Galerii

Kwota dofinansowania - 5000 PLN, w tym:
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - 3500 PLN
z budżetu Gminy Morąg - 1500 PLN
Czas realizacji: 27 - 28.III.2010

Wstecz

© Copyright by Adsum 2010