fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2011

"POCIĄG DO PRZESZŁOŚCI - LOKOMOTYWĄ DO PRZYSZŁOŚCI"

Realizacja zadania, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego i we współpracy z Morąskim Domem Kultury, pozwoliła na odkrycie przed mieszkańcami i sympatykami Żabiego Rogu kolejnej karty historii wsi. Było ono kontynuacją rozpoczętych w 2008 roku historycznych działań zmierzających tych razem do przedstawienia i zapisu dziejów oraz dnia dzisiejszego miejscowych służb mundurowych - kolejarzy, pocztowców i strażaków. Mieszkańcy wsi ponownie, podczas uroczystego spotkania, mieli okazję przenieść się w czasie, po raz kolejny otrzymać pamiątkową broszurę z opisanymi losami i współczesnością miejscowych służb mundurowych. Wydarzenie poprzedziły długie przygotowania.

10-osobowa grupa młodzieży i osób dorosłych w wieku od 12 do 55 lat brała udział w seminarium na temat znaczenia historii w dzisiejszym życiu i przybliżenia zawodu dziennikarza zajmującego się reportażem historycznym oraz w warsztatach dokumentalno-dziennikarskich. Tematyka spotkań obejmowała teoretyczne podstawy pracy dokumentalisty, poznanie zasad i sposobów przeprowadzania wywiadów, poznanie źródeł informacji dziennikarskiej. Zajęcia prowadził Marek Książek, doświadczony olsztyński dziennikarz rodem z Żabiego Rogu, który na koniec wręczył uczestnikom warsztatów "Zasady dobrego dziennikarstwa".
Wspólnie ze Stowarzyszeniem "TRATWA" z Olsztyna zorganizowano spotkanie "Mapy Pamięci", które dotyczyło przekazania i wymiany doświadczeń ze spotkań i rozmów z najstarszymi mieszkańcami naszego regionu, sposobów rejestrowania i eksponowania "nośników" pamięci jakimi są np. archiwalne fotografie, dokumenty, unikalne pamiątki.
Kolejnym etapem zadania było zebranie i przygotowanie materiałów do wydania pamiątkowego dziennika-broszury. Potrzebne informacje grupa warsztatowa pozyskiwała podczas indywidualnych spotkań i rozmów z kolejarzami, pocztowcami i strażakami, uzupełniając wiedzą z Internetu. Zebrany materiał opracowali do druku Marek Książek i Ewa Kowalek. Równocześnie trwał zbiór materiałów historycznych, eksponatów. Archiwalne zdjęcia, dokumenty, odznaczenia, bezcenne dawne przedmioty ale i współczesne sprzęty wyszukiwali i wypożyczali uczestnicy zadania, członkowie Rady Sołeckiej, strażacy oraz spontanicznie - sami mieszkańcy. Dokumentów, fotografii i eksponatów przybywało w miarę zbliżania się terminu otwarcia wystawy, a zainteresowanie mieszkańców systematycznie rosło.

Dekoracją świetlicy i przygotowaniem trzech wystaw - przeznaczonych osobno dla eksponatów kolejarskich, związanych z pocztą i strażą pożarną zajęli się miejscowi społecznicy, grupa warsztatowa i tradycyjnie - strażacy. Działania zostały wsparte przez miejscowego przedsiębiorcę, który skonstruował i dostarczył miniaturę stodoły oraz morążanka - właścicielka sklepu, która wypożyczyła na potrzeby wystawy trzy manekiny. Profesjonalne nagłośnienie i jego obsługę zapewnił Morąski Dom Kultury.

12 listopada 2011 roku w świetlicy wiejskiej odbyło się uroczyste otwarcie spotkanie podsumowujące zadanie i otwarcie wystawy "Pociąg do przeszłości - lokomotywą do przyszłości".

Na część oficjalno-artystyczną złożyły się: "Lokomotywa" Juliana Tuwima w interpretacji grupy teatralnej "FROG TEAM" ze świetlicy w Żabim Rogu, prelekcja Sebastiana Marszała - prezesa Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei na temat historii kolei i dworca w Żabim Rogu, krótkie przedstawienie zrealizowanego zadania i na koniec - sentymentalny pokaz dokumentalno-artystyczny "Na torach wyobraźni" Elżbiety i Andrzeja "Andymiana" Mierzyńskich z Olsztyna, w którym zaprezentowano 400 unikatowych zdjęć-slajdów dworców i kolejarzy (w tym z Żabiego Rogu) przy muzyce elektronicznej, wokalu i komentarzu na żywo.

Eksponaty dotyczące historii dworca i związanych z zawodem kolejarza umiejscowiono w scenerii stacji kolejowej - na wagonach pociągu. Można było zobaczyć i dotknąć munduru i czapki dyżurnego ruchu, lampy karbidowej, gwizdka i lizaka, archiwalnych legitymacji kolejarzy i ich rodzin, odznaczeń itp. Sebastian Marszał zaprezentował unikatowe eksponaty kolejowe z naszego regionu, w tym centralę telefoniczną "na klapki", świecący lizak itp.

Wystawę dotyczącą poczty umieszczono pod oryginalną tablicą i godłem, które wisiały na dawnym budynku poczty, przy manekinie w stroju dzisiejszego listonosza. Można tu było obejrzeć kilka typów telefonów - m.in. ciężki ebonitowy, czy "retro", dawne koperty, widokówki, telegramy, klasery ze znaczkami, dokumenty, powojenne zapisy morąskich pracowników poczty.

Współczesny sprzęt strażacki i ratowniczy oraz dawne przedmioty pożarnicze zaprezentowano przy płonącej stodole, którą z drabiny "ratował" strażak ubrany w dzisiejszą "koszarówkę", ale wyposażony w starodawną sikawkę. Nie zabrakło zabytkowego urządzenia gaśniczego, starych i nowoczesnych pomp, butli z tlenem, syren, dawnych i dzisiejszych hełmów, pasów i toporków. Przy dyplomach, nagrodach, odznaczeniach "czuwał" manekin w galowym stroju.

Wystawę archiwalnych i współczesnych fotografii związanych z tymi zawodami umieszczono przy każdej ekspozycji adekwatnie do prezentowanego zawodu.

Podczas wystawy Marek Książek i grupa warsztatowa wręczali broszurę opisującą pracę kolejarzy i życie dworca w czasach jego świetności, wspominającą pracę pocztowców, przybliżającą historię ale i dzień dzisiejszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabim Rogu.
Na uroczyste spotkanie bardzo licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście. Wiele osób rozpoznawało siebie i swoich znajomych na zdjęciach, wielu wspominało dawne czasy, podziwiano współczesny sprzęt ratunkowy strażaków. Spotkali się weterani, dorośli, młodzież i dzieci - wszystkie pokolenia mieszkańców Żabiego Rogu.

Wystawa, jako połączenie historii i edukacji z wydarzeniem kulturalnym, odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności i mediach, a w kolejnych dniach odwiedzili ją uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żabim Rogu, a także ci z mieszkańców, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystym otwarciu. Oprowadzała ich animatorka kultury i wolontariuszki.

Realizacja zadania pozwoliła zwiedzającym na sentymentalną podróż w czasie, na prawdziwe spotkanie z historią, na uzyskanie unikalnych informacji. Naszym przesłaniem było wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości, ocalenie od zapomnienia kart historii, integracja i dialog międzypokoleniowy. Wszystkie założenia udały się znakomicie!
Tym razem wędrówce po kartach historii mieszkańcom wsi towarzyszyło motto - myśl Jeana Paula, niemieckiego pisarza romantyzmu "Czyż wszyscy nie pochodzimy z przeszłości?".
To spotkanie przeszło już do przeszłości.

Aby zapoznać się z w/w broszurą, kliknij na link

Przejdź do Galerii

Wartość zadania - 15 226 PLN
Kwota dofinansowania - 8 500 PLN
Czas realizacji: 01.VIII.2011 - 30.XI.2011

Wstecz

© Copyright by Adsum 2011