fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2011

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. ANTONIEGO PADEWSKIEGO WE FLORCZAKACH

Od lipca do końca października 2011 roku Fundacja "ADSUM" wspierała działania Księdza Proboszcza Mieczysława Jarząbka w zakresie remontu posadzki w zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. św. Antoniego Padewskiego we Florczakach.

Florczaki to miejscowość licząca 360 mieszkańców, położona w gminie Łukta, powiecie ostródzkim, województwie warmińsko-mazurskim. W miejscowości znajduje się zabytkowy kościół z 1796 r. z drewnianą dzwonnicą z XIX w., plebania z ok. 1880 r. wraz z budynkiem gospodarczym, organistówka z dawną szkołą w stylu klasycystycznym, kuźnia.

Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego we Florczakach jest niezwykle wartościowym przykładem oryginalnej bryły kościoła protestanckiego na terenie luterańskiej części dawnych Prus i zachowanym do dziś dnia w autentycznej formie. Posiada unikalny kształt dachu czterospadowego i eksponowane od południa główne wejście, wprowadzające w samo centrum zboru wiernych. Tymi cechami wyróżnia się on wśród innych kościołów regionu, zarówno katolickich zbudowanych w sąsiedniej Warmii, jak i niegdyś katolickich, po sekularyzacji Prus adaptowanych na potrzeby protestanckie.
Będąc bezpośrednim sąsiadem katolickiej Warmii kościół we Florczakach przez swą unikalną bryłę stanowił czytelną manifestację luterańskiej odrębności. Jak wykazała historia nie prowadziło to do konfliktów lecz budowało wzajemny sąsiedzki szacunek pomiędzy wiernymi obu obrządków. Tym samym jest świadkiem bogatego duchowego dziedzictwa Warmii i Mazur. Cały zespół należący do parafii reprezentuje wybitne walory atrakcyjności krajoznawczej.
Dotychczasowe prace remontowe polegały jedynie na konserwacji rynien i ogrodzenia, uzupełnianiu braków dachówek i szyb. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego we Florczakach po raz pierwszy wystąpiła o wsparcie finansowe. Przeprowadzenie remontu posadzki było możliwe dzięki dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W lipcu 2011 roku, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zdemontowano ławki i drewniane podłogi, na których były mocowane. Po zbiciu betonowej posadzki, wypoziomowaniu i przygotowaniu powierzchni położono płytki kamienne. Demontaż ławek sprawił, że postanowiono o ich odnowieniu - oczyszczeniu i pomalowaniu na pierwotny kolor.
Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatorskim architekta mgra inż. Dominika Nowina-Konopka. 31 października 2011 roku odbył się odbiór nowej posadzki przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu.

Wstecz

© Copyright by Adsum 2012