fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2012

"UTWORZENIE PLACU REKREACYJNEGO W BOGACZEWIE W GMINIE MORĄG"

Pod tym tytułem od 1 kwietnia do 31 lipca 2012 roku Fundacja "ADSUM" zrealizowała w Bogaczewie projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Wsparcie finansowe Fundacja otrzymała z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z Urzędu Miejskiego w Morągu.
Partnerami Fundacji byli: Gmina Morąg, Sołectwo Bogaczewo i firma - Stolarstwo Beata Fyczok Bogaczewo.

Projekt miał na celu zagospodarowanie gminnego terenu w Bogaczewie na plac rekreacyjny i jego urządzenie. W ciągu niespełna trzech miesięcy utworzono plac rekreacyjny o wymiarach 29,97x78,77m otoczony ogrodzeniem z siatki drucianej na słupkach metalowych z dwoma stalowymi furtkami i dwoma rozsuwanymi bramami.

Realizację zadania rozpoczęto od mechanicznego plantowania terenu, w trakcie którego zdecydowano o zmianie umiejscowienia wejściowej furtki i bramy ze względu na ukształtowanie terenu i wygodę przyszłych użytkowników placu. Równocześnie zlecono wykonanie ogrodzenia, furtek, bram, a także ławek i stołów z ławami.

Kolejnym etapem projektu było zaangażowanie mieszkańców Bogaczewa do nieodpłatnych prac. Bardzo wiele osób przez bardzo wiele godzin pracowało społecznie przy wytyczaniu ogrodzenia, obsadzaniu i betonowaniu słupków ogrodzeniowych, czy naciąganiu i mocowaniu siatki ogrodzeniowej. Nie mniejszy wkład pracy włożyli mieszkańcy i członkowie Rady Sołeckiej Bogaczewa przy ręcznym wyrównywaniu i oczyszczaniu terenu placu. Wokół wykonanego z kamieni polnych i wybetonowanego wewnątrz ogniska, wysypano żwirem szeroki pas, na którym ustawiono trzy komplety drewnianych stołów z ławami. Następnie wytyczono i oznaczono miejsce do występów i na rowery. Przed miejscem na występy ustawiono 16 drewnianych ławek.
Wiele prac wykonywano w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Mimo męczących upałów na zmianę z ulewami mieszkańcy nie zawiedli i projekt ukończono w terminie. Prowadzone roboty i prace spotykały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą przebywających w Bogaczewie wczasowiczów.

Plac udostępniany będzie nieodpłatnie dla mieszkańców i wczasowiczów na zasadach określonych w regulaminie umieszczonym na tablicy na terenie placu rekreacyjnego oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bogaczewo.

Utworzenie placu zwiększyło atrakcyjność turystyczną i bytową Bogaczewa, zaktywizowało lokalną społeczność do wspólnej pracy. Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej umożliwi, zarówno mieszkańcom jak i wczasowiczom przebywającym w Bogaczewie, podejmowanie kolejnych inicjatyw oraz wspólny udział w planowanych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, co pozwoli na odnowienie więzi międzyludzkich i międzysąsiedzkich oraz wielopokoleniową integrację. Planowane przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny i regionalny. Oficjalne otwarcie placu połączone z zorganizowaniem przez Radę Sołecką Bogaczewa pierwszego festynu odbędzie się 26 sierpnia 2012 roku.

Przejdź do Galerii

Wartość projektu: 37 365,43 PLN
Kwota dofinansowania: 29 792,73 PLN, w tym:
- z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - 24 950,00 PLN
- z Urzędu Miejskiego w Morągu - 4 842,73 PLN
Wartość wkładu niepieniężnego - 7 572,70 PLN
Czas realizacji: 01.IV.2012 - 31.XII.2012

Wstecz

© Copyright by Adsum 2012