fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl tel.: +48 89 672 34 33 kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »Dokonania 2012

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. ANTONIEGO PADEWSKIEGO WE FLORCZAKACH

Fundacja "ADSUM" ponownie wspierała działania Księdza Proboszcza Mieczysława Jarząbka. Tym razem w zakresie malowania drewnianych ławek i wykonania nowej drewnianej podłogi, na której zamocowane są ławki w zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. św. Antoniego Padewskiego we Florczakach.

Po udanie przeprowadzonym w 2011 roku remoncie - wymianie posadzki w kościele, zdecydowano o oczyszczeniu i pomalowaniu ławek na ich pierwotny kolor. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego we Florczakach otrzymała stosowne zezwolenie na przeprowadzenie prac malarskich.

Termin rozpoczęcia prac przedłużał się z powodu trudności w doborze właściwej farby i koloru. Przeprowadzono wiele konsultacji z prowadzącym nadzór nad pracami architektem mgrem inż. Dominikiem Nowina-Konopka, wykonano bardzo wiele prób, w celu wybrania koloru farby najbardziej zbliżonego do pierwotnego, odkrytego podczas czyszczenia ławek i kolumn.

Systematycznie, etapami, czyszczono ławki z kolejnych warstw farb do surowego drewna, aby pomalować je na rzadko spotykany w kościołach nowy - "stary" kolor -błękit pruski.

Wykonano również nową, drewnianą modrzewiową podłogę, na której po jej pomalowaniu, ponownie zamocowano wszystkie ławki.

Wszystkie prace trwały od kwietnia do końca października 2012 roku, a całość przedsięwzięcia była możliwa dzięki ofiarom składanym przez parafian i ich pracy.

Prace prowadzone były pod nadzorem konserwatorskim architekta mgra inż. Dominika Nowina-Konopka. 16 listopada 2012 roku odbył się odbiór pomalowanych ławek przez przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu.

Wstecz

© Copyright by Adsum 2012